WerkZeker Verzuimreductie

 

Een bedrijf met zo’n 300 medewerkers benaderde mij. Ze hadden altijd een verzuimpercentage van 3-4% gehad. Maar de laatste jaren was dat gestegen naar 7, bijna 8%. Het tij moest keren! Of ik daarbij kon helpen.

 

Aan de slag

Ik bekeek de verzuimcijfers en -dossiers, sprak met stakeholders en maakte een analyse. Inderdaad: het langdurig verzuim was flink toegenomen. Maar niet alleen dat, ook de verzuimfrequentie lag flink hoger. Hoe dat kwam, dat wisten ze eigenlijk niet. Was het personeel minder gemotiveerd? Lag het aan de leeftijd, of was het werk te zwaar? Kwam het door de manier van leidinggeven? Wat wél duidelijk werd was dat werknemers en leidinggevenden niet blij waren met de huidige bedrijfscultuur. Dat kon anders.

 

Tijd voor actie

De eerste stap was het formuleren van een duidelijke, breed gedragen visie op verzuim. Die werd uitgewerkt in een concreet verzuimbeleid en gecommuniceerd naar alle medewerkers. Daarna heb ik, samen met een collega, alle leidinggevenden getraind in hun kennis en aanpak rondom verzuim. Zakelijk waar het moet, warm waar het kan. Nu wist iedereen wat er van ze verwacht werd vóór, tijdens en na een verzuimmelding. Als laatste stelden we met de directie heldere doelstellingen op. Cijfermatig en inhoudelijk. Liep een bedrijfsonderdeel uit de pas? Dan stuurden we meteen bij. Via de leidinggevende, door voorlichting en door casemanagement.

 

Het resultaat

Medewerkers geven aan dat zij meer regie hebben over hun re-integratie. Ze voelen de veiligheid om te komen werken ook als ze nog niet helemaal fit zijn. Leidinggevenden geven ondertussen aan dat zij betere begeleiding kunnen bieden. En door de regie meer bij medewerkers te leggen, hoeven zij niet meer ‘te trekken’ aan het verzuim. Door tijdig in gesprek te gaan, en te zoeken naar aangepast werk of andere oplossingen, kunnen ze zelfs verzuimmeldingen voorkomen. En dat alles heeft resultaat: het verzuimcijfer is weer dalende. Met een jaarlijkse opfristraining over de verzuimvisie, -beleid en wederzijdse verwachtingen hoopt het bedrijf deze positieve trend voort te zetten.